Royalty’s

Wat zijn royalty’s?

Royalty’s zijn de vergoedingen die je betaalt aan de eigenaar van bepaalde intellectuele eigendommen, zoals auteursrechten, patenten of licenties. Dit kan een percentage zijn van de opbrengsten die je met het eigendom verdient, of een vast bedrag per verkocht item.

Waarom zijn royalty’s belangrijk?

Royalty’s zijn een tweesnijdend zwaard, maar in beide gevallen kunnen ze aanzienlijke voordelen bieden voor jou als ondernemer.

Als je royalty’s betaalt:

 1. Toegang tot waardevolle assets: Door royalty’s te betalen, kun je gebruikmaken van andermans intellectueel eigendom en daarmee je product- of dienstenaanbod verrijken.
 2. Flexibiliteit: Je hebt vaak de mogelijkheid om de voorwaarden te onderhandelen, zodat je alleen betaalt voor wat je daadwerkelijk nodig hebt.
 3. Tijdsbesparing: In plaats van zelf iets vanaf nul te ontwikkelen, kun je versneld innoveren door licenties op bestaande uitvindingen, content of technologie.

Als je ontvangt:

 1. Extra inkomstenbron: Heb je een patent, een uniek product of ander intellectueel eigendom? Door dit in licentie te geven, open je een nieuwe stroom van inkomsten zonder je controle erover te verliezen.
 2. Innovatiebeloning: Je krijgt financiële erkenning voor je harde werk en creativiteit. Dit kan je motiveren om te blijven innoveren.
 3. Risicospreiding: Als anderen jouw intellectueel eigendom gebruiken en daarvoor betalen, verlaag je je eigen bedrijfsrisico.

Of je nu royalty’s betaalt of ontvangt, ze bieden een strategische manier om zowel je inkomsten als je bedrijfsaanbod te optimaliseren.

Hoe werken royalty’s?

Bij royalty’s maak je gebruik van een overeenkomst die de financiële en gebruiksvoorwaarden van intellectueel eigendom vastlegt. In deze overeenkomst leg je de volgende kernpunten vast:

 1. Percentage of vast bedrag: De betaling kan een vast bedrag per eenheid zijn of een percentage van de totale omzet.
 1. Betalingsvoorwaarden: Hoe en wanneer de betalingen moeten worden voldaan.
 1. Gebruiksvoorwaarden: De specifieke manieren waarop het intellectueel eigendom mag worden gebruikt.
 1. Duur van de overeenkomst: De tijdsduur waarvoor de overeenkomst geldig is.
 1. Eventuele beperkingen: Eventuele beperkingen of voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het intellectueel eigendom.
Deel via: