Keyword density

Wat is keyword density?

Keyword density verwijst naar het aantal keren dat een specifiek zoekwoord of een zoekwoordcombinatie voorkomt in een stuk content. Je drukt de keyword density uit in een percentage van het totale aantal woorden. Dit is belangrijk in SEO (zoekmachineoptimalisatie) om te bepalen of een webpagina goed is geoptimaliseerd voor een bepaald zoekwoord.

Waarom is keyword density belangrijk?

Keyword density speelt een cruciale rol in SEO en leesbaarheid. Belangrijke redenen om hierop te letten zijn:

  1. Vindbaarheid via zoekmachines: Vroeger streefden SEO-specialisten naar een zo hoog mogelijke keyword density. Nu is het juist belangrijk om niet te overdrijven. Een te hoge keyword density kan worden gezien als ‘keyword stuffing’, wat negatief is voor SEO-prestaties. Een algemeen aanvaardbaar percentage ligt tussen 1% en 2%, met de nadruk op natuurlijkheid en relevantie.
  1. Voorkomen van overoptimalisatie: Aangezien ‘keyword stuffing’ tegenwoordig wordt bestraft, dient keyword density als een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de zoekterm voldoende, maar niet te vaak, voorkomt in de tekst. Dit helpt bij het vinden van een balans tussen optimalisatie en natuurlijke leesbaarheid.
  1. Betere leesbaarheid: Een passende keyword density draagt bij aan de leesbaarheid; een overdaad aan zoekwoorden kan de tekst onaantrekkelijk maken voor lezers.

Hoe bereken je de keyword density?

Voor het berekenen van keyword density, volg je deze stappen:

  1. Tel het aantal keer dat het zoekwoord in de tekst verschijnt.
  1. Deel dit aantal door het totale aantal woorden in de tekst.
  1. Vermenigvuldig het resultaat met 100% om het percentage te krijgen.

Bijvoorbeeld, als je een zoekwoord 20 keer gebruikt in een tekst van 1.000 woorden, is de keyword density 2% (20 gedeeld door 1.000, vermenigvuldigd met 100%).

Deel via: