URL

Wat is een URL?

De afkorting URL staat voor ‘Uniform Resource Locator’. Het is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. Denk aan het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven of een e-mailadres.

Hoe ziet een webpagina URL eruit?

Over het algemeen ziet een URL voor een webpagina er ongeveer als volgt uit: 

https://geton.academy/kennisbank/wat-is-een-url

De URL is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

https://

Het protocol of de aanwijzing hoe de bron gebruik moet worden. Wanneer er een ‘s’ achter http staat heeft de pagina een SSL-certificaat. Dit houdt in dat de verbinding tussen de website en de bezoeker versleuteld is.

www.geton.academy

Het domein van de website. Vaak is het niet nodig het protocol en de ‘www.’ te typen. Ons kun je al vinden door enkel ‘geton.academy’ in te typen. Je internetbrowser weet zo van welke website je de informatie wilt hebben.

/kennisbank 

Een map of pagina. Dit verwijst naar een specifieke bron binnen de website. Al onze kennisartikelen kun je vinden onder het kopje ‘kennisbank’. Wanneer je hierop klikt op de website kom je op een pagina terecht met alle kennisartikelen. 

/wat-is-een-url

Dit is de permalink van het kennisartikel. Alle kennisartikelen hebben natuurlijk hun eigen pagina. Dit is een subpagina onder ‘/kennisbank’.

Deel via: