URL-omleiding

Wat zijn URL-omleidingen?

URL-omleidingen, ook wel redirects genoemd, zijn een manier om bezoekers van een website automatisch naar een andere pagina te leiden. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld:

  • om een gebruiker van een oude website naar een nieuwe te verwijzen;
  • om een gebruiker van een niet-veilige pagina naar een veilige pagina (HTTPS) te verwijzen;
  • of om een gebruiker van een specifieke pagina naar een algemene pagina te verwijzen. 

Als er geen omleiding is, kunnen bezoekers op een foutmelding stuiten als ze proberen de oorspronkelijke URL te bereiken. Bovendien zullen zoekmachines problemen ondervinden bij het indexeren van de pagina’s, wat slecht is voor je zoekmachine-optimalisatie.

Als website-eigenaar kun je ervoor zorgen dat er een URL-omleiding wordt gebruikt door gebruik te maken van HTTP-statuscodes, zoals een 301-doorverwijzing (permanent verplaatst) of een 302-doorverwijzing (tijdelijk verplaatst).  

Hoe werkt een URL-omleiding?

Een URL-omleiding is dus een proces waarbij een gebruiker naar een andere URL wordt geleid wanneer deze op een link klikt of een URL invoert in de browser. Wanneer de gebruiker dit doet, stuurt de browser een verzoek naar de server waar de website is gehost. De server ontvangt het verzoek en inspecteert de opgevraagde URL om te bepalen of er een omleiding is ingesteld.

Is er een omleiding ingesteld? Dan antwoordt de server met een statuscode. Deze statuscode geeft aan dat de pagina is verplaatst en geeft een nieuwe URL door. De browser ontvangt deze informatie en stuurt automatisch een nieuw verzoek naar de nieuwe URL. Hierdoor begint het proces van het laden van de pagina opnieuw, maar nu op de nieuwe URL.

Welke URL-omleidingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten omleidingen, elk met een eigen specifieke statuscode. Dit zijn enkele van de meest voorkomende omleidingen:

  1. 301-omleiding: de pagina is permanent verplaatst naar een nieuwe locatie.
  1. 302-omleiding: de pagina is tijdelijk verplaatst naar een nieuwe locatie.
  1. 307-omleiding: de verzoekmethode moet hetzelfde blijven.
  1. 308-omleiding: de pagina is permanent verplaatst naar een nieuwe locatie, en de verzoekmethode moet hetzelfde blijven.
Deel via: