User Experience (UX)

Wat is user experience (ux)?

User experience (UX) is de algehele ervaring van een persoon bij gebruik van een product, dienst of systeem. Dit omvat:

  • hoe gemakkelijk of moeilijk het product, de dienst of het systeem te gebruiken is;
  • hoe bevredigend of frustrerend het product, de dienst of het systeem is;
  • hoe goed het product, de dienst of het systeem aan de behoeften van de gebruiker voldoet. 

Wat is UX-ontwerp?

UX-ontwerp is het proces waarbij producten, diensten en systemen worden ontworpen met als doel een betere interactie tussen het product, de dienst of het systeem en de gebruiker. Het doel van UX-ontwerp is om de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en effectiviteit van een product te verbeteren door te begrijpen hoe gebruikers denken, voelen en zich gedragen tijdens het gebruik van het product. Dit is een herhalend proces dat steeds de volgende onderdelen omvat: 

  • onderzoek naar gebruikers;
  • ontwerpen van het product;
  • testen van de nieuwste versie van het product, de dienst of het systeem;
  • en het verbeteren van het product n.a.v. de testresultaten.

Een goed UX-ontwerp resulteert in een product dat gemakkelijk te gebruiken is en in een positieve en waardevolle ervaring voor de gebruiker.

Waarom is user experience (UX) belangrijk?

User experience (UX) is belangrijk, omdat het direct invloed heeft op de tevredenheid en betrokkenheid van een gebruiker bij een product of dienst. Een positieve UX kan leiden tot toegenomen gebruikersloyaliteit, hogere conversieratio’s en verbeterde algehele bedrijfsresultaten. Een slechte UX daarentegen, kan leiden tot frustratie van gebruikers, afname van betrokkenheid en verlies van klanten.

Deel via: