ROI

Wat is ROI?

De afkorting ROI staat voor ‘Return On Investment’ of opbrengt naar investering. Er wordt gekeken naar de opbrengst die je investering oplevert tegenover de kosten die gemaakt zijn.

Hoe bereken je de ROI?

Je kunt de ROI berekenen door de opbrengsten van de kosten af te trekken. De ROI kun je berekenen over verschillende onderdelen van je bedrijf. Zo kun je bijvoorbeeld kijken hoeveel extra omzet je hebt behaald door (online) advertenties en hoeveel je hier aan uit hebt gegeven. Aan de hand van de resultaten kun je dan besluiten verder te adverteren of hiermee te stoppen.

Door de ROI te berekenen kun je per onderdeel bepalen of het waardevol is. In sommige gevallen kun je ervoor kiezen een negatieve ROI op één onderdeel te compenseren met een positieve ROI op een ander onderdeel.

Deel via: