Opt-in

Wat is opt-in?

Opt-in is de mogelijkheid voor een persoon om akkoord te gaan met bepaalde voorwaarden. In Nederland is het verplicht een opt-in aan te bieden als je iemand wilt toevoegen aan een e-maillijst of akkoord vraagt om in te stemmen met de gestelde voorwaarden.

Opt-in bij e-mailberichten

Als je een persoon via een maillijst wilt mailen en zijn persoonsgegevens bewaart dan is het verplicht om een opt-in aan te bieden. Het versturen van een persoonlijke e-mail zonder opt-in wordt volgens de Telecommunicatiewet gezien als spam. Ook is het bewaren van persoonsgegevens zonder opt-in strafbaar volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG is het ook verplicht om personen een opt-out te bieden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de AVG de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel via: