Vijfkrachtenmodel Porter

Wat is het vijfkrachtenmodel van Porter?

Het vijfkrachtenmodel van Porter is ontwikkeld door Michael Porter, een gerenommeerd professor van de Harvard Business School, in 1979. Als ondernemer kun je gebruikmaken van Porter’s vijfkrachtenmodel om de concurrentieomgeving van jouw industrie te analyseren. Het model identificeert vijf krachten die de concurrentie vormgeven en helpt je om de concurrentie-intensiteit en aantrekkelijkheid van jouw industrie te begrijpen.

Door deze vijf krachten te analyseren, kan je als ondernemer gebieden van kansen en potentiële bedreigingen voor jouw bedrijf identificeren. Vervolgens kan je deze analyse gebruiken om effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen die gebruikmaken van de sterke punten van jouw bedrijf, zwakke punten verminderen en reageren op veranderingen in de markt.

Wat zijn de vijf elementen van het vijfkrachtenmodel van Porter?

Het vijfkrachtenmodel van Porter identificeert vijf elementen die de concurrentieomgeving van een industrie bepalen. Deze vijf elementen zijn:

  1. Dreiging van nieuwe toetreders: Nieuwe concurrenten kunnen de markt betreden en de concurrentie vergroten.
  1. Macht van leveranciers: Leveranciers hebben een bepaalde mate van controle over de prijs en kwaliteit van goederen en diensten die aan de industrie worden geleverd.
  1. Macht van kopers: Kopers hebben eveneens een bepaalde mate van controle over de prijs en kwaliteit van goederen en diensten die door de industrie worden geleverd.
  1. Dreiging van substituten: Klanten kunnen overstappen op alternatieve producten of diensten die vergelijkbare voordelen bieden.
  1. Concurrentie-intensiteit: dit verwijst naar de intensiteit van de concurrentie tussen bestaande bedrijven in de industrie.
Deel via: