SMART-principe

Wat is het SMART-principe?

SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het SMART-principe helpt je om meetbare en realistische doelstellingen te formuleren. Door doelstellingen SMART te formuleren, maak je vage wensen of ambities concreet. Je kunt dit voor allerlei soorten doelen gebruiken, waaronder doelen voor je onderneming. 

SMART-bedrijfsdoelen

Bepaal eerst welke bedrijfsdoelen jij wilt realiseren, zoals de totale omzet die je wilt bereiken per jaar en per kwartaal. Je kunt je bedrijfsdoelen ook definiëren op basis van het aantal verkopen en de gemiddelde orderwaarde die je nodig hebt om de gewenste omzet te bereiken.

Stel, je doel is ‘meer omzet realiseren’. Voorbeelden van SMART-doelen zijn dan:

  • In 2023 wil ik een omzet bereiken van € 500.000 via de webshop.
  • In het eerste kwartaal van 2023 wil ik een omzet bereiken van € 100.000 via de webshop door 1000 verkopen te realiseren met een gemiddelde orderwaarde van € 100.

Hoe je zelf dit soort SMART-doelen opstelt, lees je hieronder in het stuk over SMART-doelen voor jouw online-marketingstrategie. 

Hoe kan je SMART-doelen formuleren voor jouw online-marketingstrategie?

Wanneer je jouw algemene bedrijfsdoelen hebt geformuleerd, kun je deze doorvertalen naar doelen voor jouw online marketing. Door SMART-doelen op te stellen voor elke fase van de customer journey (See, Think, Do en Care) bereik je (potentiële) klanten in elke fase van de klantreis. Meer over het See, Think, Do en Care-model lees je hier.

Stel: je wilt meer klanten bereiken (see-fase), dan kun je dit doel als volgt SMART maken:

1. Specifiek maken: formuleer wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt bereiken. Zorg dat het doel duidelijk en concreet is en een waarneembaar resultaat beschrijft. Bijvoorbeeld: Ik wil meer klanten bereiken via de advertenties op mijn socialmedia-kanalen.

2. Meetbaar maken: het doel moet meetbaar zijn en dus een kwantitatieve factor hebben. Denk aan een een bepaalde omzet, een aantal transacties, of een klanttevredenheidscijfer. Bovenstaande doel is nog niet meetbaar. Je maakt dit doel meetbaar door er bijvoorbeeld van te maken: Ik wil 10.000 nieuwe klanten bereiken via advertenties op mijn socialmedia-kanalen.

3. Acceptabel maken: controleer of er binnen jouw bedrijf draagvlak is voor jouw doel. Bedenk welke inspanningen gedaan moeten worden om het doel te halen en check of iedereen deze inspanningen aanvaardbaar vindt.

4. Realistisch maken: het doel moet haalbaar zijn en mag dus niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn. Het plan om het doel te bereiken moet uitvoerbaar zijn. Houd hierbij ook rekening met de tijdsperiode waarin het doel gehaald moet worden.

5. Tijdsgebonden maken: het doel moet haalbaar zijn binnen een bepaald tijdsbestek. Formuleer dus een duidelijke start- en einddatum. Het doel in het voorbeeld hierboven is nog niet tijdsgebonden. Je maakt dit tijdsgebonden door er bijvoorbeeld van te maken: In het eerste kwartaal van 2023 wil ik 10.000 nieuwe klanten bereiken door gebruik te maken van socialmedia-advertenties. 

Tijdens de think-fase heb je weer andere doelen, zoals ‘meer bezoekers op de website’. Een voorbeeld van een SMART-doelstelling tijdens de think-fase is: In het eerste kwartaal van 2023 wil ik 20% meer online bezoekers op de website. Tijdens de do-fase gaat het om het aantal verkopen. Een voorbeeld van een SMART-doelstelling voor tijdens de do-fase is: In het eerste kwartaal van 2023 wil ik 5% meer verkopen realiseren via de webshop. Zo kun je voor elke fase in de customer journey een doelstelling bedenken en deze vervolgens SMART-maken.

Deel via: