Frequentie

Wat is frequentie?

‘Frequentie’ verwijst in de context van online adverteren naar het aantal keer dat een advertentie aan een bepaalde gebruiker wordt getoond. Je gebruikt dit begrip om de effectiviteit van een campagne te meten, door te bepalen hoe vaak een gebruiker wordt blootgesteld aan een advertentie.

Een hogere frequentie betekent dat een gebruiker de advertentie vaker ziet. Een lagere frequentie betekent dat de gebruiker de advertentie minder vaak ziet. De optimale frequentie hangt af van de specifieke campagne en het doelpubliek.

Waarom is frequentie belangrijk in advertenties?

Frequentie is belangrijk bij online adverteren, omdat het de effectiviteit van een campagne beïnvloedt. Als een advertentie te weinig wordt getoond, kan het de bedoelde doelgroep niet bereiken of geen impact hebben. Aan de andere kant, als een advertentie te vaak wordt getoond, kan het irritant worden of worden genegeerd door het publiek.

Het herhaaldelijk tonen van een advertentie verhoogt de merkbekendheid. Ook helpt dit in het overhalen van de doelgroep om de gewenste actie te ondernemen, zoals het doen van een aankoop, het bezoeken van een website, of het aanmelden voor een service. Ten slotte helpt dit bij het versterken van het bericht en bij het opbouwen van een relatie tussen het merk en het publiek.

Waarom frequentie van advertentie-indrukken bijhouden?

Het bijhouden van de frequentie van advertentie-indrukken helpt je als adverteerder om inzicht te krijgen in het bereik en de effectiviteit van je advertenties. Dit helpt je om je campagnes aan te passen om zo het bereik en de frequentie van je advertenties te optimaliseren en je marketingbudgetten effectiever te verdelen.

Deel via: