Persbericht

Wat is een persbericht?

Een persbericht is een schriftelijke aankondiging uitgegeven door een bedrijf, instelling, of individu, gericht op journalisten binnen en buiten specifieke sectoren. Het primaire doel van een persbericht is het trekken van aandacht voor een specifiek nieuwsitem of standpunt dat van belang kan zijn voor het publiek. Het fungeert als een directe communicatiebrug tussen de uitgever en de media, met de intentie dat journalisten, indien zij de inhoud relevant vinden, deze zullen gebruiken als basis of inspiratie voor verdere artikelen of nieuwsverhalen.

Wat staat er in een persbericht?

De structuur van een persbericht is ontworpen om de essentiële informatie efficiënt en duidelijk over te brengen, gebruikmakend van de 5W2H-methode. Deze methode omvat:

  • Wie: Identificeert de belangrijkste personen, organisaties of bedrijven betrokken bij het nieuws.
  • Wat: Beschrijft het nieuwsfeit of de gebeurtenis die wordt aangekondigd.
  • Waar: Geeft de locatie aan waar het nieuws zich afspeelt of relevant is.
  • Wanneer: Specificeert de datum en tijd van de gebeurtenis of de aankondiging.
  • Waarom: Verklaart de reden of het doel achter het nieuws.
  • Hoe: Beschrijft de manier waarop de gebeurtenis plaatsvindt of zal plaatsvinden.
  • Hoeveel: Indien van toepassing, informatie over hoeveelheden of omvang.

Daarnaast bevat een persbericht vaak een kop, een inleidende alinea die de kern van het nieuws samenvat, het lichaam van de tekst dat in detail treedt, en een afsluitende alinea met contactinformatie voor verdere vragen en een korte bedrijfsomschrijving.

Deel via: