OKR

Wat is een OKR?

OKR staat voor objectives and key results, oftewel: doelstellingen en belangrijkste resultaten. De OKR-methode is een manier om zakelijke doelstellingen te koppelen aan meetbare resultaten. De OKR-methode helpt organisaties om te bepalen wat hun belangrijkste doelen zijn en deze te behalen.

OKR’s bestaan uit twee onderdelen: 

  1. Een doelstelling: een significant, concreet en duidelijk gedefinieerd doel, dat inspirerend is voor het individu, het team of de organisatie die eraan werkt.
  2. Drie tot vijf ‘key results’: succescriteria die aangeven in hoeverre het doel bereikt is. Hierbij gaat het om kwantitatieve gegevens; de resultaten moeten meetbaar zijn, zij het op een schaal van 0-100% of met een numerieke waarde (bijvoorbeeld een bedrag in euro’s). 

Zijn OKR’s relevant voor mij?

OKR’s zijn relevant voor elke ondernemer en ieder bedrijf. Ze helpen je om een koers uit te stippelen en prioriteit te geven aan werk dat het belangrijkste is voor het halen van jouw doelen. De OKR-methode maakt doelen bovendien concreet, door ze te koppelen aan meetbare resultaten. Hierdoor kun je eenvoudig controleren of je nog op koers ligt en beslissingen hierop aanpassen.

Door OKR’s intern goed te communiceren, weet iedereen wat de koers is en kunnen jouw medewerkers hun doelen hierop afstemmen. OKR’s zorgen bij jou en bij jouw medewerkers voor focus, verantwoordelijkheid, transparantie en afstemming. Dit leidt tot betere prestaties en meer verkopen.

Deel via: