Huisstijl

Wat is een huisstijl?

Een huisstijl is de visuele identiteit van een organisatie of bedrijf, die zich uit in een bewust gekozen wijze van presentatie naar buiten. Het omvat het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit, waaronder naam, logo, kleur, typografie (lettertype), vormentaal (stramienen/vlakken/curves/opmaak) en fotografiestijl. Deze elementen worden consistent gebruikt in diverse media en materialen zoals briefpapier, visitekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, websites, e-mails en bedrijfskleding. Afwijkingen in standaardspelling of format, zoals het gebruik van ‘camelcase’, worden soms bewust toegepast voor creatieve vrijheid. Bij grote ondernemingen is het vaak de taak van de communicatieafdeling om de huisstijl te bewaken, variërend van het verstrekken van hulpmiddelen tot het handhaven van naleving van de huisstijlrichtlijnen, vastgelegd in een huisstijlhandboek.

Waarom is een huisstijl belangrijk?

Een huisstijl is cruciaal voor een organisatie omdat het bijdraagt aan een herkenbare en consistente presentatie die de identiteit en waarden van het bedrijf communiceert naar de buitenwereld. Het helpt bij het opbouwen van een sterk merkimago en bevordert de herkenbaarheid onder klanten en stakeholders. Een consistente huisstijl versterkt de professionele uitstraling en kan het vertrouwen in het bedrijf vergroten.

Wat zijn onderdelen van een huisstijl?

De huisstijl van een organisatie bestaat uit diverse onderdelen:

  • Naam: De unieke benaming van het bedrijf.
  • Logo: Een visueel symbool dat het bedrijf vertegenwoordigt.
  • Kleur: Specifieke kleuren die gebruikt worden om het bedrijf te identificeren.
  • Typografie: Vastgestelde lettertypen die consistent worden gebruikt.
  • Vormentaal: De gebruikte stramienen, vlakken, curves en opmaak.
  • Fotografiestijl: De stijl en soort fotografie die het bedrijfsimago ondersteunt.

Deze elementen werken samen om een uniform beeld te creëren dat de essentie van het bedrijf visueel overbrengt.

Deel via: