Concurrentieanalyse

Wat is een concurrentieanalyse?

Een concurrentieanalyse, ook bekend als een competitieve analyse, is het proces van het identificeren van concurrenten in de branche en het onderzoeken van hun verschillende marketingstrategieën. Dit proces biedt inzicht in hoe het bedrijf zich verhoudt tot de concurrentie. De verkregen informatie dient als referentiepunt om de sterke en zwakke punten van het bedrijf ten opzichte van elke concurrent te identificeren. Dit helpt bij het bepalen van strategieën om het concurrentievoordeel te vergroten en de marktpositie te versterken.

Waarom een concurrentieanalyse maken voor je bedrijf?

  1. Identificeren van concurrenten: Een concurrentieanalyse stelt je in staat om een overzicht te krijgen van wie jouw belangrijkste concurrenten zijn in de markt.
  1. Begrijpen van de marktdynamiek: Door te onderzoeken hoe je concurrenten hun producten of diensten positioneren en promoten, krijg je inzicht in de algemene marktdynamiek en trends.
  1. Identificeren van kansen en bedreigingen: Door de sterke en zwakke punten van je concurrenten te analyseren, kun je potentiële kansen en bedreigingen voor je eigen bedrijf identificeren.
  1. Verbeteren van strategische besluitvorming: Met een goed begrip van de concurrentielandschap kun je strategische beslissingen nemen om je bedrijf beter te positioneren en te differentiëren in de markt.
Deel via: