Alt-tag

Wat is een alt-tag?

Een alt-tag, ook wel een “alt-attribuut” of “alt-beschrijving” genoemd, is een stuk tekst dat beschrijft wat er op een afbeelding te zien is. Dit staat in de HTML-code en heeft als doel om de inhoud van de afbeelding toegankelijk te maken voor mensen met visuele beperkingen, en om zoekmachines te helpen de inhoud van de afbeelding te begrijpen. De beschrijving wordt ook getoond als de afbeelding niet kan worden geladen. 

De alt-tag moet een nauwkeurige, beschrijvende tekst bevatten die de afbeelding zo goed mogelijk weergeeft. Het is belangrijk om alt-tags te gebruiken, omdat dit de gebruiksvriendelijkheid van een website verhoogt en bijdraagt aan zoekmachine-optimalisatie.

Waar worden alt-tags voor gebruikt?

Alt-tags worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  1. Toegankelijkheid: Alt-tags bieden een tekstuele beschrijving van een afbeelding voor gebruikers die deze afbeelding niet kunnen zien, zoals mensen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken. Dit helpt ervoor te zorgen dat de inhoud op jouw webpagina toegankelijk en begrijpelijk is voor alle gebruikers. 
  1. SEO: Zoekmachines gebruiken de alt-tags om de inhoud van een afbeelding te begrijpen. Door nauwkeurige en beschrijvende alt-tags toe te voegen, help je zoekmachines om de inhoud van de afbeeldingen te begrijpen, wat ervoor zorgt dat je pagina beter scoort in de zoekresultaten. 
  1. Fallback plan: Kan de afbeelding, om welke reden dan ook, niet worden geladen? Dan dient de alt-tag als ‘plan B’. In plaats van de afbeelding wordt dan de tekst in de alt-tag weergegeven. Hierdoor hebben gebruikers toch een idee van wat de afbeelding zou moeten zijn. 
  1. Contextuele informatie: Alt-tags bieden contextuele informatie over de afbeelding, die gebruikers helpen om de afbeelding beter te begrijpen. 
  1. Gebruiksvriendelijkheid: Alt-tags bieden een tekstueel alternatief voor een afbeelding. Dit is handig voor gebruikers met een lage bandbreedte of bij wie het lang duurt om de afbeelding te laden. 

Hoe maak je een alt-tag?

Een “alt-tag” (afkorting voor “alternatieve tekst”) is een stuk HTML-code dat wordt gebruikt om de inhoud van een afbeelding op een webpagina te beschrijven.Om een alt-tag te maken, moet je de HTML-code van de webpagina bewerken. De code voor een afbeelding met een alt-tag ziet er ongeveer zo uit:

<img src="afbeelding.jpg" alt="Beschrijving van afbeelding">

In dit voorbeeld is “Beschrijving van afbeelding” de alt-tag. Vervang deze tekst door een korte en duidelijke beschrijving van de afbeelding.

Deel via: