5W2H-methode

Wat is de 5W2H-methode?

De 5W2H-methode is een efficiënte tool voor het analyseren van een probleemstelling. De naam van de methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2 H’s: Hoe en Hoeveel. Deze simpele vragen helpen je om de onderliggende oorzaken van een probleem te achterhalen. De 5W2H-methode is een gestructureerd analysemodel met een praktisch stappenplan volgens vooraf bepaalde fasen. Met behulp van dit stappenplan deel je het probleem op in kleine, behapbare porties.

Wat zijn de vragen van de 5W2H-methode?

De uitwerking van de 5W2H-vragen is als volgt:

  • Wie is betrokken bij het probleem? Beschrijf de doelgroep(en)/personen die belanghebbend zijn.
  • Wat is het onderwerp? Maak het probleem concreet. Formuleer duidelijk het effect van het probleem en wat de wensen zijn m.b.t. de oplossing. 
  • Waar vindt het plaats? Beschrijf de locatie of context, bijvoorbeeld een plek, gebied of werkplaats. 
  • Wanneer ontstaat het probleem? Beschrijf tijdgerelateerde aspecten, zoals het tijdstip en de frequentie waarmee het probleem zich voordoet. Geef bijvoorbeeld een datum, tijd, doorlooptijd, frequentie of deadline. 
  • Waarom ontstaat het probleem en/of waarom moet je iets doen? Geef de achterliggende oorzaak van het probleem en/of geef de reden om iets te doen aan.
  • Hoe pak je het probleem aan? Inventariseer mogelijke oplossingsrichtingen en beschrijf deze zo duidelijk mogelijk. Kijk naar bestaande of eerder geprobeerde oplossingen om inspiratie op te doen. 
  • Hoeveel kost het probleem en/of hoeveel mensen hebben behoefte aan een oplossing? Kwantificeer het probleem en de oplossing: geef aan hoeveel mensen tegen dit probleem aanlopen en hoeveel middelen (in geld en tijd) nodig zijn om het probleem op te lossen.
Deel via: