CLV

Wat is Customer Lifetime Value (CLV) in marketing?

Customer Lifetime Value (CLV) in marketing is de voorspelling van de totale netto winst die een bedrijf kan verwachten over de gehele toekomstige relatie met een klant. Dit concept onderstreept het belang voor bedrijven om zich te concentreren op de lange termijn waarde van klantrelaties in plaats van alleen op kortetermijnwinsten. CLV wordt berekend op basis van de huidige waarde van de verwachte toekomstige kasstromen die een klantrelatie genereert. Het is een cruciale metric omdat het een bovengrens bepaalt voor de uitgaven aan klantenwerving en een essentiële factor is in de berekening van de terugverdientijd van advertentie-uitgaven binnen de marketingmix.

De term CLV werd voor het eerst gedetailleerd beschreven in het boek ‘Database Marketing’ uit 1988, met vroege toepassingen van CLV-modellen in de jaren 90 door organisaties zoals Edge Consulting en BrandScience. De modellen voor het berekenen van CLV variëren in complexiteit, van eenvoudige heuristieken tot geavanceerde voorspellende analysetechnieken.

Waarom is de Customer Lifetime Value (CLV) belangrijk?

CLV is belangrijk omdat het bedrijven helpt te focussen op het ontwikkelen en onderhouden van langdurige klantrelaties. Het erkent de waarde van klantretentie over klantenwerving en stimuleert bedrijven om te investeren in strategieën die klanttevredenheid en loyaliteit bevorderen. Door de maximale waarde die een klant kan brengen te begrijpen, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun marketinguitgaven en strategieën voor klantenbinding.

Deel via: