BERT

Wat is BERT (language model)?

BERT, wat staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers, is een revolutionair taalmodel dat ontwikkeld is om de manier waarop computers natuurlijke taal verwerken te verbeteren. Dit model, dat door Google is geïntroduceerd, onderscheidt zich door zijn vermogen om de context van woorden in een zin te begrijpen vanuit zowel de linker- als de rechterkant van een woord. Dit bidirectionele begrip maakt het bijzonder effectief in een breed scala aan Natural Language Processing (NLP)-taken. BERT wordt veel gebruikt voor het vooraf trainen van AI in taalverwerking, bijvoorbeeld om de context van zoekopdrachten beter te begrijpen voor verbeterde resultaten. Het model overtreft veel andere architecturen in diverse NLP-taken op zowel token- als zinsniveau, zoals:

  • Het herkennen van entiteiten in tekst (Named Entity Recognition)
  • Het beantwoorden van vragen gebaseerd op een gegeven tekst (Question Answering)
  • Het inschatten van de sentimenten uitgedrukt in tekst (Sentiment Analysis)

Wat is het verschil tussen BERT en ChatGPT?

Hoewel BERT en ChatGPT beide krachtige taalmodellen zijn binnen het veld van kunstmatige intelligentie, onderscheiden ze zich door hun trainingsdoelstellingen en toepassingen. BERT is specifiek getraind om gemaskeerde woorden in een zin te voorspellen op basis van de context die door de overige woorden wordt geboden. Dit stelt het in staat om een diep begrip van taalcontext te ontwikkelen, wat essentieel is voor taken als zoekopdrachtinterpretatie en tekstbegrip. ChatGPT, aan de andere kant, maakt gebruik van de GPT (Generative Pre-trained Transformer) architectuur en is getraind om het volgende woord in een zin te voorspellen op basis van de voorafgaande woorden. Dit stelt ChatGPT in staat om coherente en contextueel relevante tekst te genereren, waardoor het uitermate geschikt is voor conversatietoepassingen, contentcreatie en meer. Samengevat is BERT optimaal voor taken die een diep begrip van taalcontext vereisen, terwijl ChatGPT uitblinkt in het genereren van tekst die natuurlijk en samenhangend aanvoelt.

Deel via: